AKTUALNOŚCI

01.07.2016

REGULAMIN WAKACYJNEJ AKCJI #GardenActive

konkurs_GARDEN

Organizatorem konkursu i fundatorem nagród jest REMO Sp. z o.o. Sp.J. NIP: 6762399699.

- Celem konkursu jest wyłonienie najatrakcyjniejszych zdjęć wykonanych w Restauracji PINO Garden (Kraków, ul. Na Błoniach 7) oraz na terenie krakowskich Błoń i udostępnionych w aplikacji Instagram oraz Facebook wraz z dopiskiem @restauracjapinogarden i #gardenactive.

- Zdjęcia konkursowe zostaną poddane ocenie komisji konkursowej (dalej: „Komisja”), działającej w składzie: Menadżer Restauracji, Szef Kuchni, Specjalista ds.PR. 

- Uczestnicy, którzy zgłoszą na Konkurs najciekawsze, w ocenie Komisji, Zdjęcia Konkursowe (dalej: „Zwycięzcy”), otrzymają  nagrodę w postaci zaproszenia na wspólną kolację w restauracji PINO Garden.

- 1 (jeden) Uczestnik może wysłać nieograniczoną ilość zdjęć, ale Komisja wybierze wyłącznie jedno najlepsze zdjęcie od jednego Uczestnika w danym miesiącu.

- Zwycięzcy zostaną poinformowani o przyznaniu nagrody w odpowiednich postach znajdujących się na Facebooku oraz na Instagramie. Do postu zostanie dołączona prośba o podanie adresu, na który zostanie wysłana nagroda.

- Zwycięzca powinien w terminie 2 (dwa) dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w podpunkcie 3 powyżej, przesłać Organizatorowi, za pośrednictwem poczty elektronicznej, swoje imię i nazwisko oraz adres mailowy, na który zostanie wysłana nagroda. Jeżeli Zwycięzca nie uczyni zadość powyższemu obowiązkowi, nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora, który może ją przyznać Uczestnikowi, który zgłosił na Konkurs kolejne najciekawsze, w ocenie Komisji, Zdjęcie Konkursowe.

- Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na publikacje ich zdjęć z adnotacją o autorze fotografii w kanałach social media Restauracji PINO Garden

- Czas trwania konkursu: od 1/07/2016 od godziny 12:00 do 20/09/2016 do godziny 24:00.